Videoer

Fra Care Solutions
Skift til: Navigation, Søgning

For at gøre det nemt og hurtigt at forstå hvorledes Netklinik bruges, er der på denne side en række introduktions-videoer.
Videoerne skal ikke nødvendigvis ses i den rækkefølge de forekommer på siden, men det er dog at foretrække, da nogle videoer har indhold, der videre udbygges i de efterfølgende videoer.

1 De første skridt

Udgående opkald Telefonbog
Udgaaende opkald.png Telefonbog.png
Hvorledes udgående samtale foretages fra enten: trådet telefon, softphone, trådløst headset via webinterface såvel som direkte fra web-telefonbog. Telefonbog. Dels instruktion i oprettelse af person/firma i telefonbogen, dels hvorledes man ringer direkte fra den.
Telefon opsætning
Telefonopsaetning.png
Hvorledes telefonerne opsættes - skal der være køfunktion, hvilken ventemusik osv.

2 Køfunktion (søgegrupper) og omstilling

Fælleskøer Omstil samtale
Faelleskoeer.png Omstil samtale.png
Med en enkel afkrydsning bestemmer man let hvilke telefoner som skal deltage i en fælleskø (søgegruppe). Stil let en telefonsamtale videre ved at pege og klikke med musen! Eller flyt en kø mellem telefoner såvel som telefongrupper.

3 Tidsstyring, beskeder og menuer

Tidsstyring Specialskema
Tidsstyring.png Specialskema.png
Netklinik er udstyret med en unik tidstyring, hvor brugeren kan sætte forskellige menuer, specialbeskeder osv til at være aktive på givne tidspunkter. Altså ikke bare en on/off funktion, men hel valgfri opsætning af tidsstyringen. Ferie, kurser, sygdom og andet kan let kommunikeres videre til indringer via enten via valg af specialmenu eller besked. Opsætningen sker let via et specialskema. Skemaer kan genbruges ved at redigere aktive tidsrum - det er en stor lettelse i den daglige drift!
 
Menuer Beskeder
Menuer 2.png Beskeder.png
Hvorledes telefonmenu oprettes. Viser herunder hvorledes man angiver hvad der skal ske når indringer vælger en
given tast, f.eks. tast 2.
Opret en besked på Netklinik. Det kan være en velkomstbesked, menuinstruktion, svar osv.
Personlige værktøjer
Navigation
brug af "gamle" telefoner