Garanti omkring priser
Care Solutions ApS garanterer, at der ikke foretages prisstigninger på de ved abonnementets indgåelse eksisterende funktioner, udover stigninger svarende til stigningen i nettoprisindekset. Abonnementsprisen reguleres automatisk og uden varsel hvert år pr. 1. januar i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i perioden 1. oktober - 30. september.

Priser eksklusiv moms.

Abonnement Pr. måned
Omstillingsbordet.dk.
* indeholder menuer, beskeder, ventemusik, køfunktion, ringegrupper, avanceret tidsstyring m.m.
300,00
Udgående telefonlinier.
* for hver udgående linie garanteres 5 indgående
75,00
Ekstra 8 cifret nummer9,00
Samtaler og opkald
IP, interne opkald mellem IP-telefonernegratis
IP, modtagne opkaldgratis
IP, til fastnet0,10 kr/minut
IP, til mobil0,54 kr/minut
IP, opkaldsafgift0,20 kr/opkald